ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Η αδελφότητα Καρυστίων είναι από τους παλαιότερους συλλόγους της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1910 και γρήγορα ανάπτυξε πολιτιστικές και κοινωφελείς δραστηριότητες σε πολλούς τομείς. Μεταξύ αυτών ίδρυσε βοβλιοθήκη και εντευκτήριο στα γραφεία του συλλόγου στην Αθήνα, ανέγειρε μαρμαρινο ηρώον προς τιμή τωνΚαρυστινών που έπεσαν μαχόμενοι για την Ελλάδα και αποπεράτωσε την Πλατεία Αμαλίας στο κέντρο της Καρύστου. Βοηθάει επίσης στην καύτερη επικοινωνία και σύσφιξη των σχέσεων τωνβ Καρυστινών που μένουν μόνιμα στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Εκδίδει το περιοδικό  "Κάρυστος" με πλούσια ύλη     και βραβελυει κάθε χρόνο τα παιδιά των συμπατριωτών της που επιτυγχάνουν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Για την προσφορά της αυτή η Αδελφότητα Καρυστίων βραβεύθηκε  από την Ακαδημία Αθηνών το 1982. Τελευταία μεγάλη προσφορά της Αδελφότητας στους συμπατριώτες Καρυστινούς τόσο της Καρύστου όσο και της Αθήνας ήταν η ίδρυση της τράπεζας αίματος.